Konsultointi

Paula KirjavainenKonsultointi

Paulalla on 15 vuoden kokemus johdon konsultoinnista ja koulutuksesta. Vahva teoriaosaaminen strategiakysymyksistä auttaa tilanteiden jäsentämisessä, omakohtaiset kokemukset, vuosien myötä hioutuneet työkalut ja ratkaisujen löytämisessä ja moniammatilliset asiantuntijaverkostot käytäntöön viennissä.

Oivalla!

Yrityksen kehityksen murroskohdissa on oleellista tunnistaa tilanteessa vaikuttavat osatekijät ja ymmärtää niiden välisiä vaikutussuhteita. Kokemuksesta ja vahvasta strategia-alueen teoriataustasta on apua, sillä yritysten ongelmat ovat harvoin ainutkertaisia.

Ideoi!

Kehityshaasteiden ratkaisemisessa tarvitaan raikkaita, uusia näkökulmia ja oivaltamiskykyä – monissa vastaavissa prosesseissa kehitetyt oivalluttamisen ja osallistamisen työkalut tulevat tällöin tarpeeseen.

Toteuta!

Kun näkemykset ja oivallukset pitää muuntaa pitkäjänteisesti tekemiseksi, tarvitaan syväymmärrystä siitä, miten ihmiset toimivat ja muuttavat käyttäytymistään, innostuvat, motivoituvat ja sitoutuvat. Vahva teoriatausta, moniammatilliset kumppaniverkostot ja omakohtaiset kokemukset murrosten läpiviennistä auttavat välttämään pahimmat karikot.

Konsulttina Paula on auttanut yrityksiä ja asiantuntijaorganisaatioita esimerkiksi:

  • uudistamaan yrityksen johtajuuskulttuuria ja avainhenkilöryhmien johtamisvalmiuksia siten, että ne tukevat yrityksen liiketoiminnallista muutosta
  • terävöittämään strategiaa asiakas- ja osaamiskeskeisen ajattelun pohjalta
  • uudistamaan organisaatiorakennetta vastaamaan osaamisintensiivistyvän liiketoiminnan vaatimuksia,
  • luomaan osaamisvisioita, kehittämään strategisen osaamisen johtamisen toimintamalleja, prosesseja ja työkaluja
  • kehittämään henkilöstöjohtamisen organisointia, toimintamalleja ja yksilötason HR-osaamista
  • kehittämään strategisen johtajuuden valmiuksia sekä johtoryhmissä että yksilötasolla

Tärkeimmät osaamisalueet

  • Strategiaprosessit, erityisesti asiakaskeskeinen ja ydinkyvykkyyspohjainen strategia-ajattelu
  • Strateginen uudistuminen ja muutosprosessit, organisaation, johtamiskäytäntöjen ja johtajuuskulttuurin muutokset, strateginen resursointi
  • Osaamisen johtamisen strategiat, prosessit ja työkalut
  • Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen, johtajuusvalmennukset