New! MURROKSESSA

Oppimismatkalla kohti uusia työn johtamisen ja organisoinnin malleja

“Tästä se lähtee! “Hymy on Mariannella ja Paulalla herkässä Työsuojelurahaston rahoituspäätöksen jälkeen.


Itseohjautuvuus eli ihmisten omasta tahdosta ponnistava, tarkoitustietoinen yhteenohjautuvuus on ikivanha, ihmisille luonnollinen tapa toimia, jonka teollinen toimintaympäristö ja sen synnyttämä managerialismi vain vajaaksi vuosisadaksi syrjäyttivät”, toteavat Paula Kirjavainen ja Marianne Hemminki. He valmistelevat aiheesta mediakokonaisuutta, joka julkaistaan syksyllä 2019.

Seuraa hashtagia #murroksessa, Paulaa LinkedInissä ja Twitterissä ja Mariannea LinkedInissä

Kompleksisessa toimintaympäristössä syy- ja seuraussuhteet ovat niin monisuuntaisia, että toimintaa voi kehittää vain kokeilemalla ja oppimalla. Kun oppimisen nopeus on kriittinen tekijä, vastuuta ja valtuuksia on siirrettävä toiminnallisille yksiköille. Johtamisesta matalissa, verkostomaisissa rakenteissa, joissa oppiminen ja tekeminen yhdentyvät ja itseohjautuvuus lisääntyy, tulee uusi normaali.

Silti ymmärrämme vielä huonosti, mitä uusi tapa tehdä, organisoida ja ohjata työtä tarkoittaa kokonaisrakenteen tai johtamismallikokonaisuuden kannalta, miten se muuttaa tehtävänkuvien, strategioiden ja ohjausjärjestelmien roolia; mitä vaaditaan yksilövalmiuksilta, työidentiteettien kehitykseltä tai minkä tasoista informaatioteknologista tukea ja osaamista tarvitaan sekä ennen kaikkea: millaisella nopeudella, millaisten vaiheiden ja oppimistuen kautta toimintakulttuurinen muutos voi realisoitua. Moniin tieteenaloihin hajautuva, monikäsitteinen teoriatietoa avautuu huonosti sen käytännön tarvitsijoille.

Erityisesti uudistamisprosessien ymmärtäminen on tärkeää niille toimijoille, jotka pyrkivät toteuttamaan uusia tapoja tehdä työtä, johtaa ja organisoitua perinteisemmin ohjatuissa työyhteisöissä. Case-kokemukset ovat jo osoittaneet, että virheet uusien mallien käyttöönotossa voivat tulla kalliiksi paitsi tuottavuuden myös inhimillisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Murroksessa-hanke hanke kokoaa yhteen suuren määrän teoria- ja kokemustietoa käytännön toimijoita palvelevaan muotoon: yhtäältä edulliseksi e-kirjaksi, toisaalta www.innsofia/murroksessa -teemasivustolle esimerkiksi tarkistuslistojen, työpohjien, diasettien muodossa vapaasti ladattaviksi.

Murroksessa Mediakokonaisuus lanseerataan syksyllä 2019 mutta jo nyt voit seurata blogeja ja osallistua some-keskusteluun #murroksessa LinkedInissä ja Twitterissä.

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.