Julkaisut

julkaisutJulkaisut ja artikkelit

Kutsumusjohtaja Aaltonen, Tapio – Kirjavainen, Paula – Pitkänen, Eeva. Talentum. 2014

Kestävä uudistuminen – Kuinka hyödyntää ja uudistaa yrityksen perimää Paula Kirjavainen & Ritva Laakso-Manninen WSOYpro 2010

Strategisen osaamisen johtaminen: Yrityksen tieto ja osaaminen kilpailuedun lähteeksi Paula Kirjavainen & Ritva Laakso-Manninen, Edita, 2003

Monta tietä oppivaan organisaatioon/ Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja KR-9:2005 Kirjavainen, P., Lähteenmäki, S., Salmela, H. & Saru, S. KR-9-2005

Kehittyvä osaamisen johtaminen/ Helian julkaisusarja A:6 2003 Kirjavainen, P., Laakso-Manninen, R., Manka, M-L. & Troberg, E. Helian julkaisusarja A:6 2003

Re-Thinking Strategy / Strategic Learning in a Knowledge-Intensive Organization   Artikkeli teoksessa Re-Thinking Strategy, toim. Henk W. Volberda & Tom Elfing, SAGE Publications Ltd., 2001

Strateginen oppiminen tietointensiivisessä organisaatiossa: teoriaa luova case-tutkimus oppimisesta kahden tietoyrityksen strategisessa kehityksessä Kirjavainen, P. Väitöskirja, Turun kauppakorkeakoulu. TuKKK A-2:1997

Täydellinen julkaisuluettelo