Koulutus

Paula KirjavainenKoulutus

Kouluttajana Paula saa erityisen hyvää palautetta innostavasta tavastaan yhdistää teoriaa ja käytännön kokemusta.

Johtamiskoulutuskokemus tutkintoon johtavasta opetuksesta

Avoimet johtamiskoulutusohjelmat eMBA ja JOKO-tasoilla

Paula toimii jaksovastaavana kouluttajana mm. Tampereen Teknillisen yliopiston, Edutechin, sekä Tampereen yliopiston (Synergos) Sosiaali- ja terveysjohtamisen eMBA-ohjelmassa sekä TTY:n Porin yksikön (Edupoint) Porin JOKO- ja  eMBA-ohjelmissa.

Hänellä on laaja kouluttajakokemus myös muiden yliopistollisten täydennyskoulutusyhteisöjen (TSE Exe, Jyväskylä Avance, Aalto EE, OAKK Täydennyskoulutus) kanssa toteutetuista, tutkintoon tähtäävistä johtamiskoulutuskokonaisuuksista

 

Yrityskohtaisesti räätälöidyt johtamiskoulutusohjelmat

Paula on kouluttanut mm. asiantuntijapalveluyritysten, high-tech yritysten, opetus- ja tutkimus-organisaatioiden sekä kunnallisten liikelaitosten ylintä ja keskijohtoa, media- ja finanssialan keski-johtoa ja lähiesimiehiä, prosessi- ja teknologiateollisuuden päällikkötasoa.Paulan koulujaksoteemoja ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Jatkuva muutos vai kestävä uudistuminen
  • Strategia-ajattelu ja johtajuus asiantuntijaorganisaatiossa
  • Asiantuntijoiden johtaminen
  • Osaamisen ja oppimisen johtaminen uudistuvassa organisaatiossa
  • Kehittyvä johtajuus,
  • Minä johtajana